Advertisement

Paroxismale supraventriculaire tachycardie (PSVT)

Overzicht

Paroxismale supraventriculaire tachycardie (PSVT) is een snellere dan normale hartslag. De tem paroxismaal betekent dat het slechts af en toe optreedt. Bij PSVT kan de snellere hartslag van een paar minuten tot een aantal uren aanhouden. PSVT is een vrij veel voorkomende vorm van onregelmatige hartslag die bij mensen van alle leeftijden kan optreden, zelfs bij iemand die geen andere hartaandoeningen heeft.

Bij PSVT veroorzaakt de sinusknoop van het hart 'kortsluiting', waardoor de slagen sneller komen dan normaal. De hartslag van een patiënt met PSVT kan oplopen tot 250 slagen per minuut (bpm). Een normale snelheid ligt tussen 60 en 100 bpm.

PSVT kan onaangename symptomen opleveren, maar het is niet levensbedreigend, tenzij u een andere hartaandoening hebt. De meeste mensen hoeven voor PSVT niet behandeld te worden. Er zijn echter geneesmiddelen en procedures die de symptomen kunnen verlichten of die de stoornis kunnen genezen in gevallen waarbij de snelle hartslag de normale hartfunctie hindert.

Advertisement
Advertisement

Risico's

Risico's

PSVT komt vaker voor bij kinderen en jonge volwassenen dan bij oudere volwassenen. U kunt het risico dat u PSVT krijgt, vergroten door cafeïne, alcohol en drugs te gebruiken, en door te roken.

Er zijn ook bepaalde geneesmiddelen en aandoeningen die PSVT kunnen veroorzaken. Het hartmiddel digitalis kan bij inname van grote doses episodes van PSVT veroorzaken.

Het syndroom van Wolff-Parkinson-White is de meest voorkomende oorzaak van PSVT bij kinderen en zuigelingen. Iemand met deze stoornis heeft een extra elektrische verbinding, of circuit, in het hart, wat de oorzaak is van zijn of haar snelle hartslag. In een normaal hart stuurt de sinusknoop de elektrische signalen via één bepaalde verbinding die de frequentie van uw hartslag regelt. Een extra verbinding, zoals patiënten met het syndroom van Wolff-Parkinson-White hebben, veroorzaakt de snelle hartslag van PSVT.

Advertisement

Symptomen

Symptomen

De symptomen van PSVT zijn niet levensbedreigend. Ze lijken op symptomen van een angstaanval en kunnen de volgende zijn:

  • hartkloppingen
  • een snelle pols
  • een strak gevoel of pijn in de borst
  • angst
  • kortademigheid

In ernstiger gevallen kan PSVT duizeligheid en zelfs flauwvallen veroorzaken.

Soms kan een patiënt met symptomen van PSVT de aandoening verwarren met een hartaanval, met name als dit zijn of haar eerste PSVT-episode is. Als de pijn op uw borst hevig is, en u weet niet of u een hartaanval hebt, moet u voor onderzoek naar de spoedeisende hulp gaan om uit te sluiten dat het iets ernstigs is.

Advertisement
Advertisement

Diagnose

Diagnose

Als u tijdens een onderzoek een episode van snelle hartslag hebt, heeft uw arts de kans uw hartslag op te nemen. Als deze erg hoog is, kan hij of zij PSVT vermoeden.

Om PSVT te diagnosticeren, kan uw arts een intracardiaal elektrofysiologisch onderzoek (EFO) aanvragen. Hiervoor worden draden door een ader in uw lies naar het hart opgevoerd om daar elektroden te plaatsen die uw hartritme controleren. Middels het EFO kan uw arts de elektrische verbindingen van uw hart evalueren.

Uw arts kan ook verkiezen om uw hartfrequentie gedurende een langere periode te controleren. In dat geval wordt u gevraagd om 24 uur een holtermonitor te dragen. In die periode worden sensors op uw borst bevestigd en moet u de monitor om uw middel dragen. Deze registreert uw hartfrequentie. Uw arts beoordeelt de registratie vervolgens om te bepalen of u PSVT hebt.

Advertisement

Behandeling

Behandeling

Als uw symptomen minimaal zijn en u slechts af en toe last hebt van een snelle hartslag, hoeft u misschien niet behandeld te worden. Maar als u een onderliggende aandoening hebt die de PSVT veroorzaakt, of als u hevige symptomen hebt, is behandeling misschien nodig.

Als u vaak een snelle hartslag krijgt, maar uw symptomen zijn niet erg hevig, kan uw arts u een techniek leren die uw hartfrequentie weer herstelt naar normaal. Dit heet de valsavamanoeuvre. Hiervoor houdt u uw adem in en perst u alsof u probeert ontlasting te krijgen, terwijl u met uw lichaam naar voren gebogen zit. U kunt deze manoeuvre thuis uitvoeren, wanneer u hebt geleerd hoe u het doet.

Voor de behandeling van PSVT kunnen geneesmiddelen worden gebruikt, zoals propafenon, om uw hartslag regelmatiger te maken. Een veelgebruikte manier om PSVT permanent te corrigeren is met behulp van een procedure die radiofrequente katheterablatie wordt genoemd. Deze procedure wordt uitgevoerd op dezelfde manier als een EFO. Uw arts kan elektroden gebruiken om weefsel in uw hartspier te vernietigen dat de 'kortsluiting' van PSVT veroorzaakt.

Als uw PSVT niet op behandeling reageert, kan operatief een pacemaker in uw borstholte worden geïmplanteerd om uw hartfrequentie te reguleren.

Advertisement
Advertisement

Vooruitzichten

Vooruitzichten

In de meeste gevallen zijn de vooruitzichten voor PSVT heel goed. Zo lang uw arts eventuele onderliggende hartaandoeningen kan uitsluiten, is PSVT niet levensbedreigend. Als u wel een andere hartaandoening hebt, hangen de vooruitzichten af van welke aandoening is en welke behandelingen beschikbaar zijn.

Helaas maakt PSVT het risico groter voor u dat u in de toekomst hartfalen krijgt.

Article resources
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement